foto Suzanne1Suzanne Dijkstra, altviool

Suzanne Dijkstra groeide op met de muziek van haar grootvader, een begaafd operazanger, en haar vader, een aanstekelijk entertainer op de piano. Op een dag hoorde zij een viool op de radio en raakte volkomen gefascineerd. Zij koos voor de viool en studeerde bij Jeannelotte Hertzberger, Tjamke Roelofs en Istvan Párkanyi. Na haar tweede fase viool maakte zij een ommezwaai en ging altviool studeren bij Marjolein Dispa, bij wie zij in 2002 haar studie afsloot met onderscheiding. In datzelfde jaar werd zij opgenomen in de altvioolgroep van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Daarnaast wijdt zij zich het liefst aan haar grote passie, de kamermuziek.

Suzanne bespeelt een altviool van de 18e-eeuwse vioolbouwer Domenico Scrosati, haar ter beschikking gesteld door het Nederlands Muziekinstrumenten Fonds. Zij is getrouwd en woont met haar man en twee dochtertjes in Zaandam.

Voor meer informatie over het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds zie: www.muziekinstrumentenfonds.nl

Voor meer informatie over het Nederlands Philharmonisch Orkest zie: www.orkest.nl